Jeg har i løpet av de to siste ukene blant annet åpnet Stoltenbergseminaret som har vært arrangert av Barentsinstituttet siden 2006. I år var tema; stedet og kunsten

Kirkenes næringshage arrangerte sin første næringslivsdag forrige uke. Et flott arrangement som forhåpentligvis er kommet for å bli. Her ble det blant annet delt ut to priser. Næringslivsprisen gikk til Haneseth AS og serviceprisen, som Sør-Varanger kommune delte ut, gikk til Mobildata AS.

I juli ble Garnisonen i Sør-Varanger 100 år. Feiringen ble utsatt pga koronapandemien. Men, forrige fredag var det duket for feiring av 100 åringen. På gjestelista var det blant annet 14 tidligere GSV-sjefer og 30 tidligere kompanisjefer.

På lørdag ble det arrangert Barents pride for femte året på rad. Heller ikke i år kunne våre russiske venner komme å feire med oss, men sendingen ble streamet slik at de kunne følge arrangementet live. Ca 250 mennesker møtte opp på torget for å markere dagen med årets tema; internasjonalt fellesskap – sterkere sammen.

Denne uka startet med å åpne NAV`s kompetansemesse. Ei messe for å hjelpe unge arbeidssøkende ut i arbeid eller utdanning. Samfunnet er i endring og i løpet av få år vil Norge mangle over 30000 fagarbeidere. Her deltok i tillegg til NAV også flere næringslivsaktører, Troms og Finnmark fylkeskommune og Kirkenes næringsforening.

FN`s internasjonale eldredag ble også feiret denne uka. Denne dagen er et tiltak for å sette søkelys på de eldres rettigheter på en god helse og livskvalitet og i år var tema; digital rettferdighet for alle. Et stort og viktig tema med tanke på at halvparten av verdens befolkning ikke har tilgang til internett.

I løpet av uka hadde jeg også besøk av tre masterstudenter i geografi fra NTNU i Trondheim. De undersøkte innbyggernes tanker og holdninger til fylkessammenslåingen og ville høre litt om mine tanker rundt det nye storfylket og en mulig endring av regionreformen etter regjeringsbyttet.

UiT Norges Arktiske universitet var denne uken på reise i nord, slik at deres nye styreleder Marianne Johnsen kunne bli bedre kjent med organisasjonen, studiestedene og Sør-Varnger kommune som er en av UiT`s vertskommuner.

Onsdag ble det avholdt kommunestyremøte hvor vi blant annet fikk en presentasjon av Nordnorsk vitensenter som har skrevet en intensjonsavtale med Sør-Varanger utvikling om å opprette en avdeling av NNV her i Kirkenes. Vi gjennomførte også en to timers budsjettkonferanse i forbindelse med budsjettarbeidet for 2022 og vi behandlet flere krevende saker som utredning av Høybukta Øst, Opsjon på tomtearel i Prestebukta og skoleskyss for elevene i Neiden.

Sør-Varanger kommune er blitt plukket ut som informant av forsker Therese Sandrup ved Forsvarets forskningsinstitutt, som ønsker å gjennomføre en studie av sivilt-militært samarbeid. Hun ønsket innspill basert på våre erfaringer og opplevelser i hvordan vi kan beskytte våre innbyggere i en krise.

Uka ble avsluttet med et besøk på kafeen til Kirkenes pensjonistforening. Her gikk praten og debatten livlig rundt bordet. En hyggelig avslutning på uka.

Riktig god helg ønskes alle!