Jeg vil takke for tilliten fra kommunestyret og ser frem til å ta fatt på 6 nye år, nå som Kommunedirektør. 

Sør-Varanger er jo min hjemkommune og jeg er stolt og glad over å få være med å bidra i vår flotte kommune og jeg har stor tro på at vi sammen skal få til en god utvikling.

Som kommunedirektør erfarer jeg at vi står overfor flere utfordringer, både med hensyn på demografi og tiltrekke oss kvalifisert arbeidskraft. Like viktig er tilrettelegging for nye nærings- og boligareal. Arbeidet med dette vil fortsette også fremover.

Kommunen må også jobbe mer aktivt med FNs bærekraftmål og det grønne skifte,  gjennom å   implementere dette i vårt planverk og daglig drift fremover. Dette er et langsiktig arbeid,  som må få mer fokus, også her hos oss.»

Formannskapet har vedtatt en lederavtale for kommunedirektøren som skal vise retning for kommunedirektørens arbeid det første året. Lederavtalen kan du lese her