Det arbeides med forslag til reguleringsplan for Langfjordtunet, Langfjordveien 13, gnr. 23 bnr. 32, Sandnes, Sør-Varanger kommune. Hensikten med planen er å regulere til boligutbygging.

Det inviteres til åpent møte onsdag 25. august kl. 18 på SIL-huset.

På møtet vil det bli gitt en orientering om planprogrammet og planen for Langfjordtunet. Det er mulighet for å komme med innspill.

 

Du finner også mer informasjon her: Varsel om oppstart og høring av planprogram - Langfjordtunet - Sør-Varanger kommune (svk.no)