- Det vil si: Gaven vil bli overrakt etter at utstillingen på Terminal B er ferdig - for den henger nemlig der (se bildet).

Ordførerens tale:

"Gratulerer med dagen! - Statsminister, ansatte, gjester og besøkende.

Det er en stor dag for befolkningen i Øst-Finnmark. For folk lengst nord og øst i det her landet, er det viktig at vi nå har fått et nytt og moderne sykehus.

Å ha et godt medisinsk tilbud, er viktig for den enkelte, og gir trygghet for oss som bor her. Vi er veldig glad for at vi nå kan ta i bruk det mest moderne sykehuset i Norge.

Et sykehus er i høyeste grad en kompetansebedrift - det er viktig at vi klarer å rekruttere kvalifisert helsepersonell på alle nivå.

Selv om 90 % av det forebyggende helsearbeidet skjer utenfor det tradisjonelle helsevesenet, vil Kirkenes sykehus også være en viktig institusjon i sikkerhets- og beredskapssammenheng. For næringslivet og kommunene er det også av stor verdi at vi har et godt helsevesen med et godt sykehustilbud.

Det nye sykehuset gir oss økt sikkerhet og beredskap, knyttet til stor maritim aktivitet på fiskeri, og framtidig gass/olje i Barentshavet. Kirkenes sykehus hadde også en rolle da et norsk Seaking berget russiske sjøfolk på Fiskerhalvøya. Samarbeid med Russland foregår på alle områder i Øst-Finnmark. Kirkenes sykehus er også en pioner på dette området, og jeg er sikker på at det nye sykehuset vil bety et økt samarbeid med våre naboer.

Byggeprosessen har vært krevende. Jeg er svært glad for at man valgte en lokal entreprenør, som leverte et godt stykke arbeid. Kirkenes har historisk sett noe dårlig erfaring med tysk tilstedeværelse, og nå hadde man sjansen til å rette det opp - men jeg skjønner at det fremdeles er noe uoppgjort mellom Helse Nord og Cadolto.

Gaven fra Sør-Varanger kommune er et foto av tårnet på Kong Oscar II kapell i Grense Jakobselv, av altakunstneren Sigfrid Hernes. Bildet er kjøpt fra en utstilling på Terminal B her i Kirkenes, under navnet Beautiful Border: Do not cross the line. Bildet er kjøpt på grunn av sin egen kunstneriske verdi, men også fordi til neste år er det 150 år siden kapellet ble bygget som et grensemerke mot øst. Jeg vil også diskret nevne at det neste år er 75 år siden Den Røde Arme frigjorde Øst-Finnmark fra den tyske fascismen; det vil også bli markert.

Tilslutt vil jeg spesielt takke, og gratulere de ansatte ved Kirkenes sykehus, som har stått på midt oppe i det rotet og kaoset som delvis har preget siste fase av ferdigstillelsen av Kirkenes sykehus. Nå er vi igang, og jeg ser personlig fram til å se det nye Kirkenes sykehus i drift. Helst som gjest - men også som pasient.

Lykke til!"