Avfallet som tas imot skal være av en slik karakter at det betraktes som herreløst avfall som dukker opp når snøen tiner. Hageavfall omfattes ikke av ryddeaksjonen, men kan leveres gratis på miljøstasjonene i uke 22 og 23. Avfallet settes i gjennomsiktige sekker ved siden av beholderen.

Større gjenstander og garasjeopprydding hører ikke med under denne kategorien, men kan leveres på miljøstasjoner og er betalingstjeneste, eller at Avfallskortet benyttes.

Følgende fraksjoner er gratis å levere for husholdninger på våre miljøstasjoner:
Elektriske artikler, hvitevarer, metall, glass, papp, papir, emballasjeplast og farlig avfall. Åpningstider finner du her