Renholdstjenesten har en av kommunens beste tilbakemeldinger i medarbeiderundersøkelsen.

Fra undersøkelsen:

Besvarelsen fra de ansatte viser generelt en svært positiv holdning, det er gjennomgående i alle spørsmålene.  Bl.a er helhetsvurderingen med spørsmålet «Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din ?» er besvart med 5,2, mens gjennomsnitt for alle i SVK er 4,8.

Årets vinner er leder for en stor avdeling med  over 50 ansatte spredt rundt omkring i hele kommunen. Til tross for at disse er lokalisert over hele kommunen får de besøk av sin leder der hvor de er.

Vedkommende som vinner prisen har vært ansatt i mange, mange år. Ho er samvittighetsfull og ærekjær. Hun er god på å gi tilbakemelding, men liker kanskje ikke å få så mye oppmerksomhet sjøl.

 

Vinneren er leder for en avdeling som de aller fleste her er kjent med og svært avhengig av.