Området er delt i 2 byggetrinn, hvorav byggetrinn 1 inneholder 20 eneboligtomter og et boligfelt og følger den nedre veien. Se vedlagt plankart over feltet.      

2013002 Plankart detaljregulering b2f 150516.pdf

Boligtomtene i byggetrinn 1 er mellom 800 – 1800 kvm. De vil koste mellom 950 000,- og 1 250 000,- i refusjon, og årlig festeavgift vil være ca kr. 2,- per kvm. I henhold til reguleringsplanen kan noen av tomtene bebygges som enebolig med 1 utleiedel og noen med 2 utleiedeler (merket A og B i reg.plan).

Se videre bestemmelser i reguleringsplan for området                               B2F - Planbestemmelser.docx PDF document ODT document

Kommunen ønsker som nevnt å vite om folk er interessert i disse tomtene, og ber derfor om at interesserte melder seg. Dette er helt uforpliktende og kun for å se markedet. Vi ber om at interesserte innen 05.08.2016, sender e-post til postmottak@svk.no, og merker den: Websak 16/1686 B2F.

Dersom mange nok melder seg, vil kommunen gå i gang med utbygging av infrastrukturen for Byggetrinn 1. Dersom man har noen anmerkninger eller kommentarer til boligfeltet, ber vi om at disse også bemerkes i mailen.

Kommunen vil senere utlyse tomtene på nytt for tildeling på ordinært vis, med blant annet loddtrekning dersom flere ønsker samme tomt.

Dersom det er noen spørsmål, ta kontakt med eiendomsskontoret, tlf 78 97 74 97 eller 78 97 74 16.

 

                                                                        SØR-VARANGER KOMMUNE V/PLAN OG UTVIKLING