Program:

  • Status etter revidert statsbudsjett - ved ordfører Rune Rafaelsen
  • Utkast til strategisk utviklingsanalyse - ved Anders Linga, Proneo AS
  • Utkast til omstillingsplan - ved Knut Baglo, Proneo AS
  • Handlingsplan 2016-2017 - Innspill og gruppearbeid