Øst-Finmark regionråd samler kommunene i Øst-Finnmark i arbeidet med regional utviklingnen - i første rekke - innen utvikling av  energi - olje- og gassutbygging og overføringslinjer for vindkraft ,  reiseliv, Kirkenes sykehus, kommunikasjon og kompetanseutvikling..