Last ned budsjettdokumentet her

Dokumentet må ses i sammenheng med Nøkkeltallsanalysen

Behandlingsforløp:

Utvalg for levekår 17.11.14

Havnestyret 20.11.14

Eldrerådet 25.11.14

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 25.11.14

Formannskapet 26.11.14

Administrasjonsutvalget 27.11.14

Arbeidsmiljøutvalget 28.11.14

Utvalg for plan og samferdsel 04.12.14

Utvalg for miljø og næring 09.12.14

Kommunestyret 10.12.14

Budsjettdokumentet sendes på høring til ungdomsrådet, som har frist til å uttale seg innen 27.11.14.

 

Etter formannskapets møte 26.11.14, legges formannskapets innstilling ut til alminnelig ettersyn på www.svk.no i 14 dager (fram mot kommunestyrets behandling, jfr. kommunelovens §45.