Sør-Varanger kommunestyre vedtok i møte 29.10.14 kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Varanger kommune 2014-2026. Vedtaket er i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.

Samfunnsdelen inneholder visjoner, overordnede mål og strategier for kommunens arbeid og satsning fram mot 2026. Kommunestyrets vedtak om kommuneplanen kan ikke påklages.

Kommuneplanen og vedtaket kan lastes ned her:

Vedtatt kommuneplan 2014-2026.pdf

VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET 29 10 14 KOMMUNEPLAN 2014-2026 - SLUTTBEHANDLING AV SAMFUNNSDELEN (L)(480303).pdf

 

 

komplanforside_300x419_400x559.jpg