forfatter_150x225.jpg

Handelen blomstret, men fra mange hold ble Karlstad møtt med skepsis, mistenksomhet og antydninger om spionasje. Så kom perestrojka, og sovjetstaten falt i grus. Den stabile statshandelen ble erstattet med røverkapitalisme, som ikke lot seg forene med seriøs handelsvirksomhet.

I denne personlige beretningen gir gründeren Kåre Karlstad et sjeldent historisk innblikk i forholdet mellom Vesten og Sovjet-Russland i en viktig brytningstid. Boken er like spennende som noen roman.

Kåre Karlstad er født 1938 i Mehamn, Finnmark. Karlstad er utdannet skipsnavigatør ved navigasjonsskolene i Tromsø og Stavanger 1959-61. Seilte som styrmann i innen- og utenriksfart før han gikk i land og tok utdannelse innen handelsfag. Karlstad har drevet forretningsvirksomhet i inn- og utland og har hatt en rekke styreverv innen offentlig og privat virksomhet og foreninger. Etter å ha avsluttet sin handelsvirksomhet med russerne i 2003, bygget han opp rorbu- og turistfiskesenteret i Mehamn på Nordkynhalvøya. Deltok også aktivt sammen med Gamvik kommune i oppkjøp av skipsekspedisjonen i Mehamn og moderniserte og utvidet virksomheten. Karlstad var drivkraften bak opprettelsen av havnedistriktet og selskapet Gamvik/Nordkyn Havn KS, og moderniseringen av havna i Mehamn. Kåre Karlstad avsluttet sin yrkesaktive karriere som havnesjef i Gamvik kommune i 2012. Han er nå pensjonist og bosatt på Kråkerøy ved Fredrikstad.

Velkommen til en interessant kveld på Sør-Varanger bibliotek.