Sør- Varanger Idrettsråd har tatt initiativ til tiltaket, og det første Åpen Hall arrangementet ble holdt i november 2004. Åpen Hall er et av kommunens FYSAK tiltak, og er et samarbeidsprosjekt med forskjellige aktører; Sør- Varanger Idrettsråd, frivillige lag og foreninger, Kirkenes videregående skole, FAU`ene ved Kirkenes og Bjørnevatn skole og Sør- Varanger kommune.   Målsetningen er å skape et trivelig og sosialt møtested og samtidig øke fysisk aktivitet blant ungdom.

Sør- Varanger kommune og Kirkenes videregående skole har tegnet avtale med MOT.
MOT skaper et varmere og tryggere oppvekstmiljø, gjennom å styrke menneskers mot til å ta vare på seg selv og hverandre.

Den 19. oktober er høstens første Åpen Hall arrangement.
ÅPEN HALL støtter årets TV- aksjon 21.oktober, Sammen for barn.
TV aksjonen 2007 er tildelt UNICEF Norge i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske komitè og Right to play.