Sør-Varanger Kommune vil med dette kunngjøre vedtak i navnesak for bru og tunnel tilknyttet ny Europavei E105. I medhold av lov om stadnamn har Kartverket vedtatt følgende navn og skrivemåte for brunavn:

Bøkfjordbrua (norsk)

Paatsivuononsilta (kvensk)

Báhčaveaivuonšaldi (nordsamisk)

 

Følgende navn er vedtatt etter samme lov for navn og skrivemåte for tunnelen:

Trifontunnelen (norsk)

Triffanantunneli (kvensk)

Triffantunealla (nordsamisk)

 

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av de som etter § 5 første ledd, bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket har kommet fram til mottakeren.

Eventuell klage skal sendes til Kartverket Vadsø, 3507 Hønefoss, som er det organet som har fatta vedtaket. Klagen skal grunngis (jf. stedsnavnloven § 10).

Kartverkets vedtak kan lastes ned her: Melding om vedtak om bru- og tunnelnavn i Sør-Varanger kommune.docx (L)(426862).pdf