Høringsutkast til barnehageplan for Sør-Varanger kommune 2007 - 2010 er  ferdig.

Planen skisserer følgende visjon og mål:

Visjon:

 

  • Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune

 

Mål:

 

·        Full barnehagedekning

·        Barnehagene skal være grensesprengende gjennom kvalitet, fleksibilitet og utvikling

·        Alle barn i barnehager skal bli sett med et kjærlig blikk av kompetente, anerkjennende og stabile voksne.

·        Utarbeide strategi for kompetansesatsing, med fokus på barnehagen som en lærende organisasjon

·        Stortingsmelding nr. 16….”.og ingen sto igjen” skal være retningsgivende for Sør-Varanger kommunes ansvar for alle barn og unge i kommunen.

·        Barnehagene i Sør-Varanger skal arbeide etter Barnehageloven §§ 1 og 2, formål og barnehagens innhold

 

 

Les hele planen her:

Barnehageplan+for+S%F8r-Varanger+kommune+2007+-+2010.+h%F8ringsutkastdoc.doc PDF document ODT document