I Sør-Varanger ser vi den samme tendens som mange andre steder i landet, vi har stor mangel på førskolelærere.Vi har hatt to utlysninger, hvor den siste går ut 2. juni 2007.

Vi mangler førskolelærere i Rallaren barnehage, Hesseng barnehage, Kanusen barnehage, Kirkenes barnehage og Einerveien barnehage.

Sør-Varanger kommune har 14 kommunale barnehager, 2 private barnehager, 1 privat familiebarnehage og 1 sykehusbarnehage. Kommunen har pr. dato 100 % barnehagedekning.

Vi kan tilby et godt fagmiljø, hvor kvalitet og kompetanse er i sentrum.
 
Vi søker førskolelærere som:
• tar ansvar og utøver personalledelse
• har god pedagogisk helhetsforståelse og klare mål for arbeidet i barnehage
• har evne til å motivere medarbeidere i arbeid med å nå fastsatte mål
• har evne til nytenkning og samarbeid
• vil være med på å utvikle barnehagene i Sør-Varanger faglig og kvalitativt
• har interesse for uteaktiviteter og friluftsliv

Er du interessert eller kjenner du førskolelærere som kan tenke seg en spennende jobb ?  SØK !

http://www.jobbnorge.no/visstilling2.aspx?stillid=39124&lang=NO