NAV Sør-Varangers besøksadresse vil være Kielland Torkildsensgt 1 ( NAV -bygget).
Nytt telefonnummer vil være 78 38 91 50 / fax 78 38 91 51.
Ny postadresse vil være NAV Sør-Varanger , 9917 Kirkenes.

På grunn av sammenslåingen vil NAV Sør-Varanger være helt stengt mandag 4 juni.
Ved akutte henvendelser vedrørende sosialhjelp ring 78 97 75 00 eller 46 47 44 50.

Vi vil komme tilbake til nytt telefonnummer for kommunens rustjeneste og økonomisk rådgiver så snart dette er på plass.