Program:
 
Foredrag med Rune Rautio ”Sør-Varanger i krig, sett gjennom tyske og russiske fotografers øyne".
 
Spørsmål og diskusjon.
 
Bokutstilling.
 
Enkel servering.
 
Velkommen til en interessant kveld på biblioteket!
 
Arrangør: Sør-Varanger bibliotek.
 
Arrangementet er støttet av Den Kulturelle Spaserstokk.
 
 
Rune RautioLokalhistorikeren Rune Rautio (f. 1959 i Vardø, bosatt i Kirkenes) etablerte for 20 år siden et privat krigshistorisk arkiv som nå er deponert ved Finnmarksbiblioteket. Han har alltid vært historieinteressert og har bruk mye av sin fritid til kontakt med veteranmiljøet, der han fikk tilgang på fotografier, korrespondanse og andre originaldokumenter som han samlet i arkivet.
Krigen i nord er lite kjent, og den er mer dramatisk enn det de fleste tror, sier Rune Rautio i et avisintervju. Han har reist mye i Europa og Russland. Bildene i arkivet stammer for det meste fra tyskere og russere, bare en liten del er fotografert av nordmenn.  
Kilde: Finnmark Fylkesbibliotek
 

 

 

 

Bilde: akvaplan.niva.no