Dagens hovedperson er historiker og forfatter Arvid Petterson som holder foredraget "Krigshistorie - i nytt lys?"

Før foredraget vil det bli åpning av arrangementet ved leder i Kirkenes pensjonistforening, Evelyn Olsen Lid, informasjon fra virksomhetsleder Hildur Eikås og hilsning fra veteranklubben i Nikel. I tillegg blir det taffelmusikk, loddsalg og enkel servering. Biblioteket setter også opp en bokutstilling med lokal krigslitteratur.

Arrangementet avsluttes med en markering ved Russemonumentet der det vil bli lagt ned krans.
 
Arvid Pettersons foredrag: ”Krigshistorie – i nytt lys?”, blir å inneholde historie fra Sør-Varanger og Finnmark under krigen 1940 - 1945, spesielt i 1944. Om finnmarkingers påkjenninger under krigen, sett i lys av hvordan forståelsen har vært sentralt i vårt land. Og om påkjenninger og innsatsen til folk tilknyttet motstandsarbeidet i nord og sør.
 
Petterson er historiker og forfatter fra Lakselv, og blir dagen før arrangementet i Kirkenes tildelt fylkeskulturprisen for 2012. Han har i mange år belyst viktige spørsmål knytta til Finnmarks historie, og formidlet historier fra Finnmark gjennom flere år.
 
Han er tildelt minnemedalje i gull for 2012 fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Dette er det eldste vitenskapsselskap i Norge, og medaljen fikk han for sin forfattervirksomhet og sitt formidlingsarbeid.
 
Petterson er også med i en referansegruppe satt ned av Forsvarsdepartementet. Denne gruppa skal vurdere påkjenninger og innsatsen til folk tilknyttet motstandsarbeidet i nord og sør under krigen. Dette arbeidet skal pågå i 5 år.

Arrangementet er et samarbeid mellom Sør-Varanger bibliotek og  Kirkenes pensjonistforening, og er støttet av ”Den kulturelle spaserstokk”.