Dette skjer i forbindelse med åpning av Pepperkakebyen 2010 på Sør-Varanger bibliotek.

Jul  004  Årets Pepperkakeby heter: "Kirkenes - byen sett fra havet ". Vår tidligere ordfører Alfon Jerijärvi,(barnekjær og meget velvillig), har fått det ærefulle oppdraget med å åpne Pepperkakebyen. I den forbindelse vil han få overrekt byens nye ordførerkjede, som selvsagt er laget av pepperkaker.
 
Pepperkakebyens arkitekter, ingeniører og byggere er i år: barnehager, SFO, skoleklasser, kirkas barne- og ungdomsklubb, Samovarteateret og Frivilligsentralen/møteplassen.
 

 (pepperkakebyen 2009)

Program onsdag 1. desember kl 12.00:
 
1. Sandnes ungdomskor synger julesanger (ca. 10 min.) Koret består av elever fra 4 -7. klasse ved Sandnes skole. Dirigent er Sigrid Sæterhaug.
 
2. Introduksjon v/ biblioteksjef Hildur Eikås.
 
3. Åpning av pepperkakebyen "Kirkenes - byen sett fra havet v/Alfon Jerijärvi.
 
4. Kåring til byens ordfører og overrekkelse av ordførerkjedet.
 
5. Servering: Kaffe/te/saft - og selvfølgelig pepperkaker.
 
Vi ønsker alle velkommen til åpningen!
 
 
Pepperkakebyen "Kirkenes - byen sett fra havet" er utstilt i 2. etg. på hovedbiblioteket i hele desember.
 
Pepperkakeknusefesten blir torsdag 6. januar 2011 kl 12-14 for alle som har vært med å bake byen.