FØDSELS- OG FORELDREFORBEREDENDE KURS

Helsestasjonen arrangerer kurs for blivende foreldre over tre kvelder før og en kveld etter fødsel. Kurset holdes på helsesenteret og temaene er delt opp slik:

1. kveld Den normale fødselsprosessen v/ jordmor
Fødselsfilm
Hvordan legge til rette for en best mulig fødsel? v/ fysioterapeut og jordmor

2. kveld Amming v/ helsesøster
Hvorfor og hvordan amme ditt barn.

3. kveld Oppsummering v/jordmor
Hjemme med et nyfødt barn
Keisersnitt, smertelindring med mer. Oppsummering.

Etter fødselen:
En kveld - Barseltreff v/ jordmor
Hvordan gikk det med fødselen? Tiden hjemme med en nyfødt.
Kurset går over tre tirsdagskvelder etter hverandre og koster 250.- kr. Første kurskveld er:

tirsdag 5.oktober 2010 kl. 18.00 på helsesentret i 3.etg


Påmelding:
Helsestasjonen tlf. 78 97 76 70 eller Kommunejordmor tlf. 78 97 76 69
E-post til: vesa@svk.noVELKOMMEN!


PS Neste kurs er planlagt til november/desember 2010