For å ha en formell spillemiddelsøknad, forutsettes det at prosjektet også er med i kommunedelplanens handlingsdel.

Kirke- og kulturdepartementet krever at alle søknader om spillemidler skjer elektronisk.
Aktuelle lag, foreninger og institusjoner MÅ kontakte spesialrådgiver Nils-Edvard Olsen for nærmere veiledning – tlf 78 97 74 40 el neo@svk.no

Frist:
Spillemiddelsøknader for 2011 MÅ være kommunen i hende senest den 15. november 2010.

Dette gjelder også tidligere søknader som er avslått eller som har fått delbevilgning.

Vi minner om at alle anlegg må ha en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning før spillemiddelsøknad kan fremmes.

Ta kontakt for nærmere veiledning!