Livet med et annerledesbarn.
    Et foredrag med Vera Micaelsen.

Vera Micaelsen (f.1974) er trebarnsmor, og  i 2002 fikk de en datter med en svært sjelden kromosomfeil.

Foredraget tar for seg opplevelser og betraktninger rundt livet med et barn med spesielle behov.

Om utfordringer i hverdagen, forholdet til søsken, oppdragelse av et barn man er usikker på hva forstår, møtet med hjelpeapperatet, all usikkerhet om egen rolle og praktiske og sosiale forhold.

Vera Micaelsen har fortid som programleder og prosjektleder i NRK, har skrevet flere bøker for barn, blant annet 1000 ting å gjøre med barna, og har jobbet som langfilmkonsulent i Norsk filminstitutt.

Vera Micaelsen vil også snakke om krisereaksjoner i familien, følelsesmessige forhold og sorg, hvordan ivareta søsken/andre barn i familien, og om å møte forståelse.

Bakgrunnen for at vi har fått Vera Micaelsen til å holde dette foredraget her, er at Sør-Varanger kommune deltar i Prosjekt Familieveiviser i regi av Helsedirektoratet. Prosjektet skal utvikle modeller for mer helhetlig og koordinert tjenestetilbud til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier, og skal baseres på god samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste og brukere.

Familier som får et funksjonshemmet barn opplever dette forskjellig. Måten de velger å leve sine liv er også forskjellig.  Å ha et barn med nedsatt funksjonsevne innebærer at foreldre/familie må samarbeide med mange forskjellige instanser.