Torsdag 19.november, åpnes et nytt bygg til Nora-senteret, krise og incestsenter for Øst-Finnmark. Sør-Varanger kommune er vertskommune for senteret, men bygget hadde ikke blitt en realitet uten felles innsats fra kommunene i Øst-Finnmark og staten. Nybygget er et praktbygg for beboere som av ulike dramatiske hendelser, må søke seg til senteret. Også de som arbeider der, vil få en betydelig forbedring i arbeidsforholdene. Innsatsen til leder av Nora-senteret og styreleder under hele byggeperioden, har med grundig arbeidsinnsats, gitt oss alle det bygget brukerne fortjener. Også øvrige ansatte har måttet være aktiv på andre områder enn til vanlig, under hele byggeperioden. Entreprenører har arbeidet under stort press og overleverer et bygg de kan være stolte av. Gratulerer til oss alle med et nytt bygg, og måtte innholdet fortsatt bli slik at det tjener de som har behov for støtte og hjelp i meget vanskelige situasjoner. Parlamentarisk leder for AP på Stortinget, Helga Pedersen, og varaordfører i Sør-Varanger kommune, Lisbeth Isaksen, står for den høytidelige åpningen den 19.november. Alle ordførere i samarbeidende kommuner, er invitert til åpningen. På grunn av størrelsen på bygget, kan ikke alle som ønsker det, være med på åpningen. Men vi som er der, lover å representere alle i Sør-Varanger.

Lisbeth Isaksen, Varaordfører Sør-Varanger kommune og Leder representantskapet for Nora-senteret