Sør- Varanger Idrettsråd har tatt initiativ til tiltaket.
Det har vært et ønske å få laget et tilbud for ungdom med mulighet for idrett og fysisk aktivitet, hvor det ikke er nødvendig med medlemskap i idrettslag eller idrettslige ferdigheter.
Det er et ønske å skape et trivelig og sosialt møtested for ungdom fra 8. klasse og eldre.

Åpen Hall er et FYSAK tiltak, og er et samarbeid mellom Idrettsrådet, lokale ildsjeler, frivillige lag og foreninger, Kirkenes videregående skole, FAU ved Kirkenes og Bjørnevatn skole og Sør- Varanger kommune.

Fredag 8. desember er det siste Åpen Hall arrangementet før jul.
Det blir kafè, musikk med DJ B. Bakkeslett. Videre ulike aktiviteter fluekasting, fotball, "slå ball" og volleyball.