Minidagbruddet er ei stor sandkasse med grus fra gruva, gravemaskiner, spader, trillebårer og lastebiler. Barna fikk kort fortalt historia og være med på ropene da skytebas Jostein Eliassen fyrte løs to salver. Deretter var det klart for jobbing.

Alle barna satte i gang med graving, måking, lastebilkjøring - her skulle det jobbes.  Etter ei stund inviterte ansatte  på museet til  is og bruspause. Endel voksne hvisket seg imellom at nå var det nok slutt på jobbinga.- men nei, barna lot is og brus være  og konsentrerte seg om jobbinga. Dette er fremtidas arbeidere!

 

Ny rammeplan for barnehager sier bl.a. følgende om fagområdet i § 3.6 : Nærmiljø og samfunn:

Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Basrnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerringhet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradusjoner og levesett. Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag.