For å nå dette målet er det utarbeidet  petroleumsstrategier for Øst Finnmark Regionråd for perioden 2006 - 2009.  Planen omtaler innsatsområdene med tilhørende utfordringer, delmål og strategier, i tillegg til en gjennomgang av enkeltkommunene i regionrådet sin satsning på området.