Åpen Hall.
Sør- Varanger Idrettsråd har tatt initiativ til tiltaket, og det første Åpen Hall arrangementet ble holdt i november 2004. Åpen Hall er et av kommunens FYSAK tiltak, og er et samarbeidsprosjekt med forskjellige aktører; Sør- Varanger Idrettsråd, frivillige lag og foreninger, Kirkenes videregående skole, FAU`ene ved Kirkenes og Bjørnevatn skole og Sør- Varanger kommune. Målsetningen er å skape et trivelig og sosialt møtested og samtidig øke fysisk aktivitet blant ungdom.

Sør- Varanger kommune har tegnet avtale med MOT. MOTs visjon er å skape varmere og tryggere oppvekstmiljø. Grunntanken er å styrke menneskers mot til å ta vare på seg og hverandre.
Kjerneverdiene er MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei.

Den 16 mai blir det MOT konsert med HUMAN MIND, BURKA BROTHERS, SAILORBOYS, THE LOSERS, CHILLERS , AD- ROCK ISSUE, samt............

Gratis inngang. Rusfritt arrangement.