I september 2005 var barnepsykolog Bent Storå foreleser på kurset "snakke med barn som har det vanskelig - barnesamtaler i praksis". Tilbakemeldingene fra kurset var svært  positive - derfor kommer oppfølgeren: "Rakkerunger og gullunger!" - voksne kan hjelpe barn til å slutte å utagere.De to kursene er utviklet med tanke på at de skal supplere hverandre. Kursene har som intensjon å gi personell som arbeider med barn konkrete tips til endring.

RSK-øst ( regionalt samarbeid om kompetanseutvikling innen grunnskole- og barnehagesektoren mellom kommunene i Øst-Finnmark) i samarbeid med Kommunal Kompetanse arrangerer dette kurset i Kirkenes onsdag 8.mars -06.

 

Noen barn stiller foreldre, hjelpere og omgivelser forøvrig på langvarig prøve med sin oppførsel. Barn og ungdom som nekter å innrette seg, som er i konstant opposisjon, som erter, plager og slår. Noen av disse barna oppfører seg problematisk i alle eller nesten alle sammenhenger. I tillegg til at de er til plage for omgivelsene går de selv glipp av muligheter for gode vennskap, god voksenkontakt, læring og velst både sosialt og faglig.

Tilsammen har 160 ansatte fra barnehager, skoler, sfo, ppt, barnevern, helsestasjoner, Nora senteret og psykiatritjenesten i hele Øst-Finnmark meldt seg på kurset.