Viser til § 12 i Lov om barnehager:

"Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres."

Med utgangspunkt i loven samarbeider Sør-Varanger kommune med private barnehager og Prestøya barnehage ( Helse Finnmark) i opptaksprosessen. Det er felles søknadsskjema og felles registrering av søknadene.

Sør-Varanger har 14 kommunale barnehager, 2 private barnehager, 1 privat familiebarnehage og 1 sykehusbarnehage ( Prestøya barnehage - Helse Finnmark).

Pr. 15.12.05 hadde 534 barn barnehageplass i Sør-Varanger. Alle som har søkt barnehageplass har fått tilbud. Det betyr full barnehagedekning utfra søkerbehov.

En gjennomgang viser at 116 barn som har barnehageplass begynner på skolen høsten -06. Det betyr 116 ledige barnehageplasser. I fjor var det 91 søkere til hovedopptaket.

SØKNADSFRIST 1. MARS-06.

søknadsskjema

barnehage informasjonsbrosjyre

Vedtekter for barnehagene i Sør-Varanger kommune

betalingssatser for barnehageplass