Ordførerne og rådmenn fra kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Deanu/Tana, Unjargga/Nesseby, Sør-Varanger, Vardø og Vadsø er invitert til å delta i møtet.

I en statusrapport om revitalisering av Øst-Finnmark Regionråd fra 31. januar 2002 ble det bl.a. konkludert med at den store entusiasmen for å reetablere ØFR blant flertallet av de tidligere medlemskommunene manglet. Vi får håpe at interessen for å etablere en arena for regionalt samarbeid har endret seg. Regionen står foran store utfordringer som kommunene hver for seg kan få problemer med å takle. Ikke minst vil de nærmeste årene gi regionen nye muligheter i forhold til olje/gass i Barentshavet og utviklingen i Nordvest Russland.
Når det gjelder deler av den kommunale tjenesteyting vil interkommunalt samarbeid være et virkemiddel for å øke kvaliteten på tjenestene i fremtiden til en lavere kostnad enn i dag.