Berlevåg, Vardø og Sør-Varanger har ikke vært med i de innledende møtene og er heller ikke representert i arbeidsgruppen.
Den 3. mai møtte arbeidsgruppen to representanter fra Sør-Varanger Havnevesen og to representanter fra Berlevåg Havnevesen for å drøfte mulighetene for at også disse to kommunene slutter seg til samarbeidet. Det er meningen at det interkommunale havneselskapet skal etableres 1. januar 2005. Hvorvidt Berlevåg og Sør-Varanger kommer til å delta i etableringen er ennå uavklart. Det virker i øyeblikket heller ikke som om at Vardø kommer til å bli med i det nye selskapet.