Fortettingsstrategien danner grunnlaget for kommunedelplan for Kirkenes («Byplanen»)  og er i tråd med de overordnede føringene for sentrumsutvikling i Kirkenes. I fortettingsstrategien viser Asplan Viak handlingsrommet for fortetting av eiendommene/kvartalene i Kirkenes sentrum, sammenlignet med dagens situasjon.

Fortetting og byrom sees i sammenheng, strategien inneholder derfor også forslag til hvordan byrommene kan gjøres attraktive og aktivitetsskapende. Strategien inneholde volumstudie, med visualiseringer av hvordan ulike alternativer til fortetting påvirker byen og kulturmiljøet. Fortettingsstrategien skal ha fokus på klimavennlig bolig- og transportutvikling, samt god stedsutvikling.

I linken finner du den digitale fortettingsstrategien: https://arcg.is/TqmrK.

Har du innspill til fortettingsstrategien kan du komme med disse her, eller nederst i fortettingsstrategien.