Kommunestyret vedtok 30. januar i år å realisere et nytt bo-, avlastnings- og aktivitetssenter for funksjonshemmede, og idag ble det første "spadestikket" tatt av ordfører Rune Rafaelsen. Både ansatte og brukere av tjenesten møtte opp for å overvære seansen.

Bygget oppføres av Byggmesteran AS, og skal være ferdigstilt innen utgangen av september neste år. Den totale økonomiske rammen er på 145 millioner kroner.

"Dette blir et flott konsept som vil komme hele brukergruppa tilgode. Samtidig vil det bidra til at de ansatte får gode arbeidsforhold - dette vil gi et løft for hele tjenesten", sier enhetsleder Jorunn Sandhell.

Skytterhusfjellet_500x561.jpg

Ordfører i gravemaskinen_500x592.jpg
Ordfører Rune i førersetet