Å være fosterfamilie er å gi omsorg og trygghet til de som trenger det mest. 1127 barn bor i fosterhjem i Nordland, Troms og Finnmark. Siden 1990 har antall fosterhjem mer enn doblet seg.  Et trygt fosterhjem utgjør for mange barn og unge den store forskjellen.

Fosterhjem er det viktigste alternativet for barn og unge som ikke kan bo hjemme. 80 prosent av barn som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme, bor i fosterhjem. Hvert år trenger vi over 150 nye fosterhjem til barn og unge fosterhjem i nord, og vi har et stort behov for å rekruttere flere fosterhjem. En trygg og god barndom handler om omsorg og om å vite at det er noen som bryr seg. Fosterforeldre gjør en formidabel samfunnsinnsats og derfor ønsker vi å hedre dem .

Kjære alle fosterfamilier: Takk for at dere er der for barn og unge som trenger dere!

 

Fra 5. til 10. november arrangeres det aktiviteter rundt om i landet for å hedre fosterfamilier i hele Norge.  På fosterhjem.no kan du se hva som skjer i ditt nærområde

 

Fosterhjemsuken avsluttes med en gratis konsert i Oslo, lørdag 10. november. Under konserten vil BarnevernsProffene og fosterforeldre dele sine erfaringer fra fosterhjem. Johan H. Andresen kommer, Barne -, likestillings - og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen kommer, og Lars Lillo Stenberg, Lise Karlsnes fra Briskeby og SiSi. Det skal også Ada (19), Ronja (16) og Senia (15) fra Landsforeningen for barnevernsbarn. Tooji og Sigrid Bonde Tusvik skal sørge for den gode stemningen og sammen skal vi løfte frem det aller viktigste: trygghet og tilhørighet for alle barn og unge.

Konserten kan følges live på fosterhjem.no fra klokken 13.00. Velkommen til en sterk familieopplevelse. Og du, hjelp oss å spre budskapet om den nasjonale fosterhjemsdagen på facebook også: http://www.facebook.com/fosterhjem.no

 

 

Med vennlig hilsen

Bente Wistven

Kommunikasjonssjef