Kanskje spesielt i tøffe tider er det viktig med fokus på bolyst. Det er bl.a. lagt inn forslag om fortsatt drift av kinoen, Basen2.0, museumsdrift, kulturmidler og sommerjobb til ungdom. Vi har fremdeles lyst å bidra til lokal gjennomføring av Finnmarksløpet, og at Kirkeneskonferansen skal gå av stabelen som før. 

Gratis barnehage fra høsten og økt fradrag på studielån er tiltak vi håper vil bidra positivt i tilflyttingen til kommunen. Vi har fortsatt stort behov for fagfolk, og vi trenger hverandre i å skape bolyst og å framsnakke Sør-Varanger, slik at både arbeidsplassmuligheter, idrett, kultur, barnehagedekning, økonomiske goder og et rikt friluftsliv gjøres kjent – og ikke minst det noen av våre ungdommer har sagt: Et trygt og godt samfunn å vokse opp i. Vi har plass til mange flere hos oss!

Dersom vi kan holde investeringer på et minimum i de neste 3-5 årene, vil lånegjelden bygges ned og kommunens økonomi vil bedre seg. Det er viktig å ikke se mørkt på fremtiden, selv om vi nå må gjøre tøffe beslutninger for 2023 og noen påfølgende år; slike grep vil sørge for at Sør-Varanger kommune for fremtiden vil være en livskraftig kommune med større motstandskraft mot ytre påvirkningsfaktorer.

 

Les budsjettforslag 2023 og økonomiplanforslag her (bruk menyen til høyre for å navigere)

Budsjettforslag som pdf-dokument

 

Budsjettforslaget skal behandles av råd og utvalg før kommunestyret skal ta endelig stilling til det i sitt møte 7. og 8. desember.