Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brukermedvirkning i skolen

  • Generelt om tjenesten

    Beskrivelse

    Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

    Ved hver skole skal det være

    • samarbeidsutvalg
    • skolemiljøutvalg
    • elevråd
    • foreldreråd

    Kriterier/vilkår

    Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

    Lover

    Opplæringslova kapittel 11 og § 9A-8

  • Lover og forskrifter
  • Skjema
  • Saksbehandling
  • Kontaktinformasjon
  • Andre opplysninger

    Tjenesten oppdatert: 04.09.2018 13:09

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk