Bare så langt i 2023 har Sør-Varanger kommune tildelt nærmere 7 millioner kroner til ulike bedriftsutviklingstiltak. Den nye pakken som kommer vil ytterligere komme lokale små- og mellomstore bedrifter til gode, sier næringssjef Stian Celius i Sør-Varanger kommune.

 

Noen eksempler på tildelte midler til næringslivet i år er:

  • innlagt strøm til turistbadstuer i Bugøynes
  • sommerjobb for ungdom med kommersialisering av pukkellaks
  • utvidelse av fiskebutikk på Nothing Hill

Midlene til næringsfondet går hovedsakelig ikke til omfattende prosjektarbeid som knar en deig. Det er ment som rask vitamininnsprøyting til de som har satt brødet i ovnen. Risikoen må være lav, egenkapital avklart og iverksettelse kort. Det er særlig de små- og mellomstore bedriftene som er hovedmålgruppen, forklarer næringssjefen.

 

Næringsfondet kan ikke alene løse alle utfordringene til næringslivet. Derfor er det viktig med ulike verktøy til ulike problemstillinger. Noen er vekstbedrifter, andre ikke.

De langsiktige og mer krevende omstillingsprosessene blir i større grad ivaretatt i det regionale støtteapparatet, eksempelvis hos Innovasjon Norge. Det er viktig å påpeke at mange lokale bedrifter er inne i en positiv vekstperiode, og at vi ikke må glemme å tilrettelegge for disse, avslutter Celius.