Kommunestyret bevilget midler til utbyggingen i forbindelse med vedtak for budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 i sak om fiber til distrikt.

For å realisere prosjektet, vil oppdraget bli satt ut til en eller flere operatører/tilbydere som er villig til å prosjektere, bygge, eie, drifte og levere innholdstjenester i det fremtidige fiberbaserte bredbåndsnettet. Oppdraget vil bli gitt til de tilbydere som krever lavest tilskudd/støttebeløp for å gjennomføre utbyggingen og levere de etterspurte tjenestene, og tilbyr best kvalitet i fibernettet. Tilbyderne vil motta et engangstilskudd etter at hver av sonene i utbyggingsområdene er ferdig bygd, godkjent og satt i drift. 

Anbudskonkurransen bredbåndsutbygging i Sør-Varanger er utlyst på Doffin (Database for offentlige innkjøp) og TED (Tenders Electronic Daily, Europeisk database for offentlige innkjøp).

Konkurransens dokumenter:

 

Utbyggingsområder og kart

Utbyggingen planlegges for tre utbyggingsområder som deles inn i tre soner.

Utbyggingsområde SØR

 • Sone 1, Langøra, Sandnesdalen, og strekningen Vintervegskaret til Svanvik.
 • Sone 2, Svanvik til Håkseth.
 • Sone 3, Håkseth til Nyrud.         

Utbyggingsområde VEST

 • Sone 1, Maggadalen til Høybukt og Neiden tettsted.
 • Sone 2, Tusenvik – Stonga og Neiden tettsted til Øvre Neiden (Bjørknes mm.) samt Nedre Neiden (Mikkelsnes/Steinnes).
 • Sone 3, Stonga - Munkefjord og Bugøyfjord med Valen og Vagge.

Utbyggingsområde ØST

 • Sone 1, Svartaksla til Jarfjord og Tamasjok syd.
 • Sone 2, Ropelv bygd og Tamasjok til Lanabukt.
 • Sone 3, Ropelv til Renøysund.
 • Sone 4, tilleggssone, Vintervollen til Grense Jakobselv.

Interaktive kart er tilgjengelig på følgende nettstedsadresser (lilla områder indikerer områder med eksisterende tilbud om NGA nettverk, røde områder indikerer områder uten NGA nettverk som ønskes utbygd):

-Dekningskart med soneinndeling: https://kommunekart.com/?urlid=1481f0fa29034c86ac1ab8efc69edf6c

-Dekningskart uten soneinndeling: https://kommunekart.com/?urlid=af868d50aeb14d1d99e0f6c4316494d3

Lenkene er gyldige i 1 år fra 4.3.2019.

 

Tidsplan

For alle utbyggingsområder gjelder følgende utbyggingsfrister for ferdigstillelse.

 • Sone 1 i alle utbyggingsområder 30.09.2020.
 • Sone 2 i alle utbyggingsområder 30.09.2021.
 • Sone 3 i alle utbyggingsområder 30.09.2022.
 • Sone 4 i utbyggingsområde ØST 31.12.2022.

Framdriftsplan

Fremdriftsplan for anbudskonkurransen:

Publiseringsdato                             09.03.2019 klokken 17.22.

Tilbudsfrist                                      24.04.2019 klokken 12.00.

Spørsmålsfrist                                17.04.2019 klokken 12.00.

Anbefalt dokumentfrist                   24.04.2019 klokken 12.00.

 

Kontakt

Konkurransen gjennomføres elektronisk av FinnuT Consult AS på vegne av Sør-Varanger kommune.

For spørsmål knyttet til konkurransen, ta kontakt gjennom Mercell konkurransegjennomføringsverktøy eller ta kontakt med FinnUT Consult AS ved Ronald M. Pedersen.