For å realisere prosjektet, vil oppdraget bli satt ut til en eller flere operatører/tilbydere som er villig til å prosjektere, bygge, eie, drifte og levere innholdstjenester i det fremtidige høyhastighetsbredbåndsnettet. Oppdraget vil bli gitt til de tilbydere som krever lavest tilskudd/støttebeløp for å gjennomføre utbyggingen og levere de etterspurte tjenestene, og tilbyr best kvalitet og kapasitet. Tilbyderne vil motta et engangstilskudd etter at hver av sonene i utbyggingsområdene er ferdig bygd, godkjent og satt i drift.

Anbudskonkurransen «Bredbåndsutbygging i Sør-Varanger (Ny utlysning)» er utlyst på Doffin (Database for offentlige innkjøp) og TED (Tenders Electronic Daily, Europeisk database for offentlige innkjøp).

Konkurransen er en revidert versjon etter tidligere kunngjøring:

Doffin kunngjøring:   2019-327872 

TED kunngjøring:      2019/S 050-116329

Konkurransens dokumenter:

Utbyggingsområder og kart

Utbyggingen planlegges for tre utbyggingsområder som deles inn i tre soner.

Utbyggingsområde SØR

 • Sone 1, Langøra, Sandnesdalen, og strekningen Vintervegskaret til Svanvik.
 • Sone 2, Svanvik til Håkseth.
 • Sone 3, Håkseth til Vaggetem Syd.
 • Sone 4, tilleggssone, Vaggetem Syd til Nyrud.

 

Utbyggingsområde VEST

 • Sone 1, Maggadalen til Høybukt og Neiden tettsted.
 • Sone 2, Tusenvik – Stonga og Neiden tettsted til Øvre Neiden (Bjørknes mm.) samt Nedre Neiden (Mikkelsnes/Steinnes).
 • Sone 3, Stonga - Munkefjord og Bugøyfjord med Valen og Vagge.

 

Utbyggingsområde ØST

 • Sone 1, Svartaksla til Jarfjord og Tamasjok syd.
 • Sone 2, Ropelv bygd og Tamasjok til Lanabukt.
 • Sone 3, Ropelv til Renøysund.
 • Sone 4, tilleggssone, Vintervollen til Grense Jakobselv.

 

Interaktive kart er tilgjengelig på følgende nettstedsadresser (lilla områder indikerer områder med eksisterende tilbud om NGA nettverk, røde områder indikerer områder uten NGA nettverk som ønskes utbygd):

Lenkene er gyldige i 1 år fra 9.9.2019. 

Tidsplan

For alle utbyggingsområder gjelder følgende utbyggingsfrister for ferdigstillelse av transport og aksessnett, tilkobling av kunder kan utføres i inntil 4mnd etter oppgitte frister.

 • Sone 1 i alle utbyggingsområder 1.1.2021.
 • Sone 2 i alle utbyggingsområder 1.1.2022.
 • Sone 3 i alle utbyggingsområder 1.1.2023.
 • Sone 4 i utbyggingsområde SØR 1.1.2024.
 • Sone 4 i utbyggingsområde ØST 1.1.2024

Framdriftsplan

Fremdriftsplan for anbudskonkurransen:

 • Publiseringsdato:                   21.09.2019 15.28.
 • Tilbudsfrist:                           30.10.2019 12.00.
 • Spørsmålsfrist:                       23.10.2019 12.00.
 • Anbefalt dokumentfrist:         30.10.2019 12.00.

 

Kontakt

Konkurransen gjennomføres elektronisk av FinnuT Consult AS på vegne av Sør-Varanger kommune.

For spørsmål knyttet til konkurransen, ta kontakt gjennom Mercell konkurransegjennomføringsverktøy eller ta kontakt med FinnUT Consult AS ved Jan Aslaksen.