IMG_20200113_121728.jpgIMG_20200113_121840.jpg

På bildene ser du ordfører Rune Rafaelsen, varaordfører Pål Gabrielsen og leder av Varanger KraftUtvikling AS, Gunlaug Egeland.

 • Et velutviklet fibernett i Sør-Varanger er viktig for å gi næringslivet utenfor Kirkeneshalvøya gode forutsetninger for å kunne konkurrere i et moderne informasjons- og kommunikasjonssamfunn. Det vil også tilrettelegge for velferdsteknologiske tjenester og for nyetablering av boliger og næringsaktivitet. Dette er en storsatsing på 29 millioner! Sier Rune Rafaelsen.
 • Jeg er fornøyd med at en stor regional aktør vant kontrakten, dette styrker også næringslivet i Øst-Finnmark og vil gi innbyggerne våre et kjempegodt tilbud til en svært høy kvalitet, sier Rafaelsen.

Det har vært flere interessenter i anbudsprosessen, men kun en aktør ga tilbud. Arbeidet startet opp 2018, det har vært 2 konkurranseutlysninger og kontraktens lengde er på 276 sider. Det var ett tilbud begge runder, men i første runde var det indikasjoner på at det var flere interessenter, man måtte derfor avlyse første runde for å avdekke markedet.

 

Kontrakten omfatter utbygging av følgende områder:

Utbyggingsområder og kart

Utbyggingen planlegges for tre utbyggingsområder som deles inn i tre soner.

Utbyggingsområde SØR

 • Sone 1, Langøra, Sandnesdalen, og strekningen Vintervegskaret til Svanvik.
 • Sone 2, Svanvik til Håkseth.
 • Sone 3, Håkseth til Vaggetem Syd.
 •  

Utbyggingsområde VEST

 • Sone 1, Maggadalen til Høybukt og Neiden tettsted.
 • Sone 2, Tusenvik – Stonga og Neiden tettsted til Øvre Neiden (Bjørknes mm.) samt Nedre Neiden (Mikkelsnes/Steinnes).
 • Sone 3, Stonga - Munkefjord og Bugøyfjord med Valen og Vagge.

 

Utbyggingsområde ØST

 • Sone 1, Svartaksla til Jarfjord og Tamasjok syd.
 • Sone 2, Ropelv bygd og Tamasjok til Lanabukt.
 • Sone 3, Ropelv til Renøysund.

Interaktive kart er tilgjengelig på følgende nettstedsadresser (lilla områder indikerer områder med eksisterende tilbud om NGA nettverk, røde områder indikerer områder uten NGA nettverk som ønskes utbygd):

Tidsplan

For alle utbyggingsområder gjelder følgende utbyggingsfrister for ferdigstillelse av transport og aksessnett, tilkobling av kunder kan utføres i inntil 4mnd etter oppgitte frister.

 • Sone 1 i alle utbyggingsområder 31.1.2021.
 • Sone 2 i alle utbyggingsområder 31.1.2022.
 • Sone 3 i alle utbyggingsområder 1.1.2023.