345 brannstasjoner over hele landet åpner portene for publikum under Brannvernuka 20.-25. september.

- De siste årene har vi sett en forsiktig nedgang i antall boligbranner, men dessverre en uhyggelig økning i antall omkomne i branner. Åpen dag på brannstasjonen gir oss anledning til å komme ut med et viktig brannforebyggende budskap nå som vi går inn i den tiden på året da antall boligbranner vanligvis øker, sier varabrannsjef Leif Ivar Sommer.

Betydningen av brannøvelser står sentralt i den landsomfattende kampanjen. I tillegg til åpen dag på brannstasjonene, avholdes det en nasjonal brannøvelse med over 300 000 deltakere i 3 000 bedrifter, skoler, barnehager, institusjoner og offentlige kontorer landet rundt. Brannvesenet utfordrer samtidig flere til å ha brannøvelser også hjemme i sin egen bolig.

- Barna har brannøvelser i barnehagen og på skolen, mens mange voksne har jevnlig øvelser på jobb. Men det er hjemme vi oppholder oss mesteparten av døgnet, og det er der brannfaren er klart størst. Derfor burde det være opplagt at vi har brannøvelser hjemme også, sier varabrannsjef Leif Ivar Sommer og oppfordrer alle familier til å bli med på den nasjonale brannøvelsen.

Brannstasjonenes åpen dag er lagt opp som en familieaktivitet. Her får barn og voksne opplæring i hvordan de kan sikre hjemmet mot brann. Det vil blant annet bli demonstrasjon av hvordan man slokker brann og fremvisning av biler og materiell som Brannvesenet har på stasjonen. Alle barn som møter opp vil få hver sin brannverncaps.

- Barna er kanskje våre viktigste ambassadører for å øke brannsikkerheten i hjemmet, blant annet fordi de lærer om brannvern i barnehagen og på skolen, sier konserndirektør Line Hestvik i If Skadeforsikring. Mer enn 1 av 4 foreldre har opplevd at barna uoppfordret har tatt opp eller påpekt ting rundt brannsikkerheten hjemme, i følge en undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for If.

Brannvernuka arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, If Skadeforsikring og brannvesenet. Mange steder deltar også lokale If-kontor, el-tilsynet, sivilforsvaret, politiet og ambulansetjenesten.

I vårt distrikt er det Sør-Varanger kommune, Brannvesenet som står for gjennomføringen av arrangementet. Lørdag den 25. september inviterer brannvesenet til åpen dag på Kirkenes Brannstasjon, Arbeidergt. 6 fra 10 – 14. Bugøynes Brannstasjon vil også være åpen i samme tidsrom.

Oversikt over øvrige brannvesen som deltar, finnes på nettstedet www.brannvernuka.no. Her finnes også fylkesvise oversikter over alle som deltar i Nasjonal brannøvelse.

Kontaktperson:
Varabrannsjef Leif Ivar Sommer, tlf. 78 97 17 62.