Høsten 2022 har lærere ved Kirkenes ungdomsskole svart på en undersøkelse i regu av SePU v/Høgskolen i Innlandet, som bl.a. gjelder vedlikehold av skolebygg og materiell.

Gjennomsnittet for alle skoler som har deltatt, er definert å være på 500 poeng. Scoren for vedlikeholdet ved Kirkenes ungdomsskole, er 558 poeng - godt over gjennomsnittet.

Utsagnet lærerne vurderte innenfor emnet vedlikehold, var

- Det fysiske miljøet ved denne skolen er pent og ordentlig, og vedlikeholdet ved skolen er godt. (Snitt nasjonalt var 2,57 og for vår skole: 3,11)

- Når noe går i stykker eller blir ødelagt på denne skolen, repareres det med en gang. (Snitt nasjonalt var 2,23 og for vår skole: 2,67)

 

Avdelingsleder for forvaltning, drift og vedlikehold Kjetil Labahå, er stolt over kommunens byggdrifterteam: - Det betyr mye for kommunen at vi har medarbeidere med fokus på service, kvalitet og samarbeid.