Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har anmodet Sør-Varanger kommune om å bosette flyktningfamilier fra Kongo i august i år. Forberedelsene er i gang og vi tilrettelegger for å motta 20 personer i løpet av de første ukene i august. De voksne som kommer hit skal starte i kommunens introduksjonsprogram og barna skal begynne i barnehage og på skole. Målet vårt er at flyktningene skal finne seg godt til rette og bli raskt integrert i lokalsamfunnet. Vi har bosatt flyktninger siden 1989 og Sør-Varanger-samfunnet har lang erfaring og god kompetanse i bosettingsarbeid.
For mer informasjon: Flyktningtjenesten telef 958 09 989 eller mail Flyktningtjenesten@sor-varanger.kommune.no