Visjon: Alle innbyggere i Sør-Varanger kommune skal ha mulighet til å bo i egnede boliger i gode bomiljø i hele kommunen.

Planen er delt i tre målområder:

  1. Generell boligutvikling.
  2. Boligsosialt arbeid.
  3. Organisering og forvaltning.

Hvert område har en strategisk del og en handlingsdel. Dette er en omfattende plan for boligutviklingen i kommunen, og målsettingen og tiltakene må ses i sammenheng på tvers av målområdene. Tiltaks og aktivitetsplan skal rullere årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Planen består av følgende dokumenter:

Boligpolitisk plan 2020-2030

Tiltaks- og aktivitetsplan 2021

Kommunestyrets vedtak 16.12.2020 med saksframstilling