I år går innsamlingen til Leger uten grensers arbeid for livreddende helsehjelp til mennesker som trenger det mest.

Aksjonskomiteen setter enormt stor på den herlige dugnadsånden som TV-aksjonen skaper i vår kommune, og ser tilbake på en flott aksjonsdag i fjor. Vi gleder oss like mye til årets aksjonsdag – og håper så mange som mulig blir med! Sammen redder vi liv!

Vi håper både nye og "gamle" bøssebærere blir med på årets viktigste søndagstur - meld deg som bøssebærer her: www.blimed.no

Når du registrerer deg på Blimed, så setter vi deg i kontakt med rodeleder for ditt område. Din rodeleder vil deretter gi deg praktisk info om oppmøte med mer på aksjonsdagen.

Det vil bli kaffe og kaker på ulike steder i kommunen, samt en stor samling på rådhuset i Kirkenes på aksjonsdagen. Her er alle rodeledere og bøssebærere velkommen til kaffe og kaker etter bøssebæringen. Det sosiale er vel så viktig som selve bøssebæringen, og vi setter enormt stor pris på alle bøssebærerne og rodelederne i kommunen!

De aller fleste rodeledere for kommunens ulike «bøssebærer-soner» er nå på plass – og navneliste med kontaktinfo til hver enkelt rodeleder vil publiseres på kommunens hjemmeside.

 

Vi oppfordrer også skoler, barnehager og næringslivet til å skape ulike aktiviteter knyttet til TV-aksjonen. Mer info og materiell finnes på www.blimed.no

 

I fjor hadde for eksempel Pasvik skole et flott skoleløp som genererte 10.000,- inn til aksjonskassa, og aksjonskomiteen holdt en auksjon av et barnekunstverk fra Hesseng Barnehage som også genererte over kr 10.000,- inn. Vi oppfordrer næringslivet til kronerulling eller andre aktiviteter knyttet til TV-aksjonen. Dette er kreative og gode måter innbyggerne og næringslivet kan engasjere seg på.

 

Årets aksjonskomité består av én representant fra hvert av de politiske partiene i kommunestyret:

TV-aksjonsleder er Theresa Haabeth Holand (Rødt). 

Aksjonskomiteen består deretter av AP (Odne Stunes, med vara Bjørn Tharaldsen), SV (Elin Mathisen), SP (Kurt Wikan, med vara Gunn-Bodil Mathisen), Høyre (Nina Danielsen), FRP (Staal Nilsen, med vara Egil Johansen) og MDG (navn kommer).

 

Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål, eller ønsker å engasjere deg på et vis.

Hilsen aksjonskomiteen i Sør-Varanger kommune

v/ TV-aksjonsleder Theresa Haabeth Holand