Kjempebjørnekjeksen er en fremmed art i Norge. Arten utgjør en svært høy økologisk risiko for naturmangfoldet i Norge og plantesaften av kjempebjørnekjeksen kan i kombinasjon med sollys gi kraftig hudforbrenning.

I år som tidligere år oppfordrer vi til å være med å bekjempe denne fremmedarten.

Dette kan du gjøre:

 

Skjær/klipp av blomstene og legg dem i doble gjennomsiktige plastsekker (sekker for plastavfall skal IKKE benyttes) og knyt/tape de igjen. Sekkene leverer du gratis på ØFAS.

PS! Det er kun blomstene og ikke hele stilken som skal legges i sekker og leveres inn til ØFAS.