grete 019.jpg#589807Delegasjonen besto av 23 deltakere fra det russisk-norske prosjektet \" Sosial integrering av funksjonshemmede(barn og unge)\". Prosjektet drives bl.a av SOS barnebyer-Murmansk, og dekker hele Murmansk regionen.

Prosjektets mål er å forbedre oppvekstvilkårene til barn og unge med spesielle behov, gjennom ny teknologi innen rehabilitering samt å endre måten man jobber med funksjonshemmede på. Det er også viktig for prosjektet å forsøke og endre det stereotype bildet det russiske samfunnet har på psykisk-og fysisk funksjonshemmede.

Målgruppen for dette prosjektet er funksjonshemmede og deres foreldre, fagfolk på området og frivillige.

Alle disse var representert da de var på besøk.

Gruppen var på besøk på Brendselsutsalget, Grenseprodukter, Tjenesten for funksjonshemmede avd. Hesseng før dagen ble avsluttet på avlastningsboligen Villa aktiv.

Her informerte virksomhetsleder(godt hjulpet av tolk Natalia Pedersen) om de tjenester Sør-Varanger kommune gir til funksjonshemmede.

Etter enkel servering og masse spørsmål ble dagen avsluttet med høytidelige gaveoverrekkelser.

Før delegasjonen forlot Sør-varanger ble Tjenesten for funksjonshemmede invitert til Murmansk i januar neste år.