Besøk fra Nikel bibliotek

Åtte bibliotekarer fra Nikel fikk en grundig omvisning på hovedbiblioteket. De var spesielt interessert i å høre hvordan Turistinformasjonen har fungert på biblioteket, hvordan vi formidler litteratur til våre lånere og ikke minst hvordan Sør-Varanger bibliotek benytter seg ev elektroniske media til å markedsføre arrangementer og andre tilbud. Bibliotekets hjemmeside, som krysspubliseres til kommunens hjemmeside, bibliotekets facebook (som for øvrig snart skal endres) , og også vår blogg vekte stor interesse blant de besøkende.