Krigsmødremonumentets lyspunkter innfelt i brosteinene er nå reparert, og Russemonumentet har fått velfortjent belysning.

Infotavlene på monumentene i Neiden, Noselva, Skafferhullet og Skytterhusfjellet var slitne, og ble derfor byttet ut. Informasjonen finnes på norsk, engelsk og russisk.

Det er dessuten hengt opp vimpler i flaggstengene, bl.a. på Russemonumentet.

Foto: Elektrikern Kirkenes